Địa Tạng Vương - DTV10

Địa Tạng Vương - DTV10
Địa Tạng Vương - DTV10
Địa Tạng Vương - DTV10

Mã số hình: DTV10

Đặc điểm: hình Địa Tạng Vương Bồ Tát với độ phân giải cao, dung lượng lớn phù hợp cho việc in tranh khổ lớn.

Chất liệu in: quý khách có thể sử dụng hình ảnh Địa Tạng Vương Bồ Tát - DTV10 in lên các chất liệu như Canvas, vải Silk và Backlitfilm

Kích thước:
- 40cm x 107cm
- 50cm x 134cm

Liên hệ In Tranh Phật tại Công Ty In Kỹ Thuật Số
(08) 2200 5616 - 0909 086 339 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Địa Tạng Vương - DTV10 - 5.0 ra khỏi 5 Đã có 3 votes

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Các hình ảnh Địa Tạng Bồ Tát đẹp khác

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Xem Thêm hình Ấn SHIFT xem tất cả Xem tất cả hình

Liên hệ In Tranh Phật tại Công Ty In Kỹ Thuật Số
(08) 2200 5616 - 0909 086 339 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Xin chào tôi có thể giúp bạn?