Hình Phật Thích Ca - PTC01

Hình Phật Thích Ca - PTC01
Hình Phật Thích Ca - PTC01
Hình Phật Thích Ca - PTC01

Mã số hình: PTC01

Đặc điểm: hình Phật Thích Ca với độ phân giải cao, dung lượng lớn phù hợp cho việc in tranh khổ lớn.

Chất liệu in: quý khách có thể sử dụng hình ảnh Phật Thích Ca - PTC01 in lên các chất liệu như Canvas, vải Silk và Backlitfilm

Kích thước:
- 40cm x 60cm
- 50cm x 75cm
- 60cm x 90cm

HÌNH ẢNH THU NHỎ THEO TỈ LỆ KÍCH THƯỚC:


Hình Phật Thích Ca - PTC01 kích thước 30cm x 45cm
Hình Phật Thích Ca - PTC01 kích thước 30cm x 45cm

Hình Phật Thích Ca - PTC01 kích thước 40cm x 60cm
Hình Phật Thích Ca - PTC01 kích thước 40cm x 60cm

Hình Phật Thích Ca - PTC01 kích thước 50cm x 75cm
Hình Phật Thích Ca - PTC01 kích thước 50cm x 75cm

Hình Phật Thích Ca - PTC01 kích thước 60cm x 90cmHình Phật Thích Ca - PTC01 kích thước 60cm x 90cm


Liên hệ In Tranh Phật tại Công Ty In Kỹ Thuật Số
(08) 2200 5616 - 0909 086 339 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hình Phật Thích Ca - PTC01 - 3.8 ra khỏi 5 Đã có 16 votes

Bạn đánh giá: 4 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Các hình ảnh Phật Thích Ca đẹp khác

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Xem Thêm hình Ấn SHIFT xem tất cả Xem tất cả hình

Liên hệ In Tranh Phật tại Công Ty In Kỹ Thuật Số
(08) 2200 5616 - 0909 086 339 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Xin chào tôi có thể giúp bạn?