Hình Quán Thế Âm Bồ Tát - QTA03

Hình Quán Thế Âm Bồ Tát - QTA03
Hình Quán Thế Âm Bồ Tát - QTA03

Hình Quán Thế Âm Bồ Tát - QTA03

Mã số hình: QTA03


Đặc điểm: hình Quán Thế Âm với độ phân giải cao, dung lượng lớn phù hợp cho việc in tranh khổ lớn.

Chất liệu in: quý khách có thể sử dụng hình ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát QTA03 in lên các chất liệu như Canvas, vải Silk và Backlitfilm

Kích thước:
- 40cm x 60cm
- 50cm x 75cm
- 60cm x 90cm


HÌNH ẢNH THU NHỎ THEO TỈ LỆ KÍCH THƯỚC:


In hình Quán Thế Âm Bồ Tát - QTA03 kích thước 30cm x 45cm

In hình Quán Thế Âm Bồ Tát - QTA03 kích thước 30cm x 45cm

In hình Quán Thế Âm Bồ Tát - QTA03 kích thước 40cm x 60cm

In hình Quán Thế Âm Bồ Tát - QTA03 kích thước 40cm x 60cm

In hình Quán Thế Âm Bồ Tát - QTA03 kích thước 50cm x 75cm

In hình Quán Thế Âm Bồ Tát - QTA03 kích thước 50cm x 75cm

In hình Quán Thế Âm Bồ Tát - QTA03 kích thước 60cm x 90cmIn hình Quán Thế Âm Bồ Tát - QTA03 kích thước 60cm x 90cm


Liên hệ In Tranh Phật tại Công Ty In Kỹ Thuật Số
(08) 2200 5616 - 0909 086 339 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hình Quán Thế Âm Bồ Tát - QTA03 - 4.8 ra khỏi 5 Đã có 16 votes

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Các hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp khác

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
Xem Thêm hình Ấn SHIFT xem tất cả Xem tất cả hình

Liên hệ In Tranh Phật tại Công Ty In Kỹ Thuật Số
(08) 2200 5616 - 0909 086 339 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Xin chào tôi có thể giúp bạn?